Vende të reja
Pune

Nëse keni nevojë për punë sfiduese, mundësi të vazhdueshme për rritjen e karrierës dhe shpërblime që e bëjnë të vlefshme, Frigo Beair ofron punën që kërkoni...

Konkurs i hapur për punësim, Frigo Beair ka nevojë për:

1. Inxhinier mjedisi
2. Teknik kondicionimi
5. Elektricist 
4. Hidraulik
5. Teknik impianti kondicionimi

Skuadra Jonë

Ne jemi duke kërkuar individë të vërtetë. Njerëzit me guxim për të marrë shanset. Kush e kupton se për të bërë një ndryshim duhet pasion, durim dhe këmbëngulje.

Programet
praktike

Bëni një ndryshim në jetën e përditshme në qytete, shoqëri dhe komunitete të largëta.

Burimet
njerëzore

Ne kontribuojmë në mënyrë aktive në aftësitë industriale duke maksimizuar kapitalin individual dhe organizativ.

Logjistika
e zinxhirit të furnizimit

Produktet dhe zgjidhjet inovative që zhvillojmë do të ishin asgjë  nëse nuk i ndajmë ato me botën.

Menaxhimi
i Projektit

Ne po rritemi në kaq shumë drejtime të ndryshme, duke ofruar aq shumë potencial për të zhvilluar një karrierë.

Diversiteti
i fuqisë punëtore

Duke kontribuar me ide të reja dhe ofrimi i perspektivave unike është jetike për suksesin e kompanisë industriale.

Engineering
science

Our engineers are working , exploring, creating and implementing the next generation of information.

Drejtuesit
e biznesit

Ritmi i shfaqur çdo ditë në Industri vendos standartet dhe ata që i arrisin  maten nga pritshmëria.

Shërbimi i
Prodhimit

Arritja e sigurisë për klientët që njerëzit, proceset dhe produktet e tyre të jenë sa më të sigurta dhe efikase.