Historiku

In 1Më 1993, me iniciativën e disa profesionistëve në trajtimin e ajrit u krijua BEAIR Technology sh.p.k. një firmë Italo-Shqipetare që shumë shpejt  u afirmua në Shqipëri dhe më pas në Kosovë e Maqedoni.  

Adobtimi i ideve të reja dhe teknologjive të avancuara  si dhe materialeve më të mirë bëri qe kjo firmë të kthehet në një realitet dhe te  jete nje lider ne fushen e impianteve mekanike.  

Beair Technology  tashme eshte nje partner ideal që i asiston dhe i ndihmon  klientët e saj të transformojnë projekt-idet e tyre në realitet produktiv si në anën teknologjike dhe në atë kompetitive.

Beair Technology  ishte një nga firmat inovatore për realizimin e sistemeve të antizjarrit automatik duke filluar me një nga realizimet e para në Shqipëri të ketij impianti në Hotel Sheraton në Tiranë.

Duke pasur si qëllim ofrimin kundrejt klientëve të saj impiantet më bashkohore dhe me rezultativet    per projekt-idet e tyre  Beair Technology se bashku me mbeshtetjen e gjere, te shume firmave të huaja që janë të afirmuara tashmë në arenën Ndërkombëtare  tashmë ofron zgjidhje të mënyrës “çelësa në dorë”  si dhe konsulence teknike  për realizimin e:

Impiante të Ajrim-Kondicionimit

Impianteve të antizjarrit manual dhe automatik

Impianteve Hidrosanitare

Impianteve ftohje industriale

Realizimin e Supermarketeve, platformave Industriale dhe qëndrave të shpërndarjeve.

Dhomave frigoriferike

MISIONI, VIZIONI DHE VLERAT

Frigo Beair Technology ndjek si filozofi të saj një politikë të orientuar drejt klientit, duke pasur si kërkesë gjetjen më të mirë të raportit CILËSI –ÇMIM.

Një pikë e fortë e Frigo BEAIR Technologjy është dhe suporti teknik pas realizimit të projekteve.

Si edhe në fusha të tjera Frigo Beair Technology është inovatoria e realizimit të supervizimit dhe kontrollit teknik të impianteve të saj në distancë duke kryer në kohë rekord konstatimin dhe riparimin e difekteve.

I tërë stafi jonë është i përzgjedhur dhe kompetent në fushën që ai punon dhe mbahet i azhornuar me të rejat e fundit me anën e specializimeve të shumta gjatë vitit.

Frigo Beair Technology në realizimin e impianteve të saj përmbush të tërë parametrat e Normativave të Komunitetit Europian.
European Normative Community parameters.

Të zgjedhësh Frigo Beair Technology do të thotë të bësh një investim të sigurt dhe me cilësi që do të zgjasi në kohë.

Bëni një vizitë virtuale të dyqanit tonë!