MamboNext

Sisteme ftohjeje të specializuara dhe të kualifikuara

FRIGO BEAIR TECHNOLOGY – e specializuar në shitjen, instalimin dhe servisimin e kabineteve frigoriferike, dhomave të ftohta frigoriferike, paketave dhe sistemeve – është një model i shkëlqyer për shpërndarjen e ushqimit, i aftë për të krijuar dhe vënë në veprim zgjidhje fleksibël, të përshtatura për nevojat specifike të klientit. . Frigo Beair Technology është e përkushtuar ndaj qëndrueshmërisë, besueshmërisë dhe cilësisë në aspektin e teknologjisë dhe sigurisë, kompetencës dhe rritjes së punonjësve të saj. Grupi dhe udhëheqja e tij janë plotësisht të përkushtuar ndaj Sistemeve të Menaxhimit të Çertifikuar dhe suksesit të tij dhe mbajnë veten personalisht përgjegjës për efektivitetin e politikës. Ne gjithashtu sigurojmë që politika dhe objektiva të vendosen për Sistemet e Menaxhimit që janë në përputhje me kontekstin dhe drejtimin strategjik të organizatës. Frigo Beair Technology ka të gjitha burimet teknike dhe njerëzore të nevojshme për të forcuar, analizuar dhe përmirësuar vazhdimisht Sistemet e Menaxhimit në mënyrë që të arrijmë synimet dhe objektivat tona.

velvetstyle_salumilatticini_01
velvetstudio_piattipronti_01
velvetdesign_macelleria_01

Të zgjedhësh Grupin tonë do të thotë të zgjedhësh sisteme ftohjeje të dizajnuara dhe të ndërtuara sipas specifikave të klientit. Në fakt, Epta përdor ekipe të specializuara për të përmbushur nevojat e klientëve duke projektuar zgjidhjen perfekte për çdo sistem ftohjeje.

Hapi i parë është një analizë e nevojave specifike dhe kushteve mjedisore, e ndjekur nga projektimi, zhvillimi dhe instalimi i sistemeve të ftohjes që i përgjigjen plotësisht dëshirës për të frenuar konsumin e energjisë dhe për të siguruar nivelet më të mira të performancës.

Epta është e njohur për aftësinë e saj për të prodhuar dhe instaluar sisteme ftohjeje CO2 në të gjithë botën, përvojën e saj në rritje me kalimin e viteve me shumë sisteme transkritike, nënkritike dhe të pompuara të ndërtuara dhe instaluara: një ekspertizë vërtet e rëndësishme, duke marrë parasysh nevojën aktuale për t'u pajtuar me kufizime gjithnjë e më të rrepta në përdorimin e ftohësve sintetikë në krahasim me sistemet natyrore si dioksidi i karbonit.

Grupi ka bërë zgjedhje novatore edhe në trajnimin profesional; çdo vit, në Qendrën e Trajnimit Epta CO2 në Angli, organizohen kurse për trajnimin e profesionistëve të ftohjes nga shumë vende. Për më tepër, falë një platforme e-learning, Epta ofron 23,000 orë trajnime për punonjësit e Grupit çdo vit.

KLC-prw
KLA-prw
KLM20-prw
self-prw